The Archaeological Heritage of Jaffna Peninsula | යාපනය අර්ධද්වීපයේ පුරාවිද්‍යා උරුමය | யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தின் தொல்பொருளியல் மரபுரிமை

රු1,350.00

යාපනය අර්ධද්වීපයේ පුරාවිද්‍යා උරුමය | யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தின் தொல்பொருளியல் மரபுரிமை | THE ARCHAEOLOGICAL HERITAGE OF JAFFNA PENINSULA
මාලිනී ඩයස් கலாநிதி மாலினீ டயஸ் එම්. ඒ. (කැලණිය, පී.එච්. ඩී. (ලන්ඩන්) Dr. Malini Dias M. A. (Kelaniya) Ph.d. (London)
සුනිල් බණ්ඩාර කෝරළගේ சுனில் பண்டார கோரளகே බී.ඒ. (ගෞරව), ශාස්ත්‍රපති (කැලණිය) Sunil Bandara Koralage B.A.(Hons), Msc. (Kelaniya)
එම්. වී. පී. කප අසංගஎம்.வீ.ஜி. கல்ப அசங்க බී.ඒ., පශ්චාත් උපාධි ඩික්ලෝමා (කැලණිය)M. V. G. Kalpa Asanga B.A., Post Graduate Dip. Archaeology (Kelaniya)
පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව தொல்பொருளியல் திணைக்களம் Department of Archaeology
2016

Out of stock

Description

ප‍්‍රස්තාවනාව
වර්තමාන ශ්‍රී ලංකා වේ හින්දු දෙමළ සංස්කෘතියේ කැපී පෙනෙන නියෝජනයක් සහිත ස්ථානයක් ලෙස යාපනය අර්ධද්වීපය හැඳින්විය හැකිය. ශ්‍රී ලංකාවේ යාපන අර්ධද්වීපය කෙරෙහි යුරෝපීය ජාතීන්ගේ අවධානය යොමුවීමට බලපෑ ප්‍රධාන සාධක කිහිපයකි. ඒ අතුරින් ස්වාභාවික නැව් තොටුපළ, කුළුබඩු වෙළඳාම ප්‍රමුඛත්වයෙහිලා සැලකිය හැකිය.
1505 දී පෘතුගීසින් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන විට යාපනය අර්ධද්වීපයේ බලය නතු කරගෙන සිටියේ පරරාජසේකරන් බව කියැවේ. පෘතුගීසීන් ස්වකීය පරිපාලනයේ සුරක්ෂිතතාව වෙනුවෙන් විවිධ ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අත්හදා බැලූ අතර එයින් වෙනත් ආක්‍රමණිකයෙකුට ළඟා විය නොහැකි සේ නිර්මිත යාපනය කොටු පවුර ආදිය සුවිශේෂිතය. පෘතුගීසීන් අතින් නියමිත එම විශිෂ්ට ගණයේ ආරක්ෂිත ඉදිකිරීම් පසුකාලීනව ලන්දේසීන් විසින් ප්‍රතිසංස්කරණය කරන ලදුව එම ඉදිකිරීම් පුරාවිද්‍යා ස්මාරක බවට ද පත්විය. යාපනය බලකොටුව, කයිස් කුඩා බලකොටුව ආදියත් යාපන අර්ධද්වීපයේ අනෙකුත් පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමක් සහිත ස්ථාන පිළිබඳවත් මෙරට වෙසෙන සියලු ජනවර්ග නියෝජනය කරන පුරවැසියන්ටත් විදේශික ජනතාවටත් මෙරට උතුරුකරයේ විශේෂයෙන් යාපනය පිළිබඳ නිවැරදි අවබෝධයක් ලබා ගත හැකි සේ ත්‍රිභාෂාවෙන් මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කිරීමට උත්සහ කළෙමු. ජනවර්ග කිහිපයක් වෙසෙන රටක ජාතීන් අතර සමගිය මෙන්ම සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීමට ද එය ඉවහල්වනු ඇති බව අපගේ විශ්වාසයයි.
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් මහාචාර්ය සෙනරත් දිසානායක මහතාගේ සංකල්පයක් අනුව මෙම ග්‍රන්ථය සකස් කිරිමට ලැබීම අගය කරමු.
ආචාර්ය මාලිනී ඩයස් සුනිල් බණ්ඩාර කෝරළගේ කල්ප අසංග
 
அறிமுகம்
தற்கால இலங்கையின் இந்து தமிழ் கலாசாரத்தின் சிறப்பைப் பிரதிபலிக்கும் பிரதிநிதித்துவத்தைக் காட்டும் இடமொன்றாக யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தைக் குறிப்பிட முடியும். இலங்கையின் யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பகத்திற்கெதிராக ஐரோப்பிய மக்களின் கவனத்தை ஈர்ப்பதற்கு தாக்கம் செலுத்துவதில் பிரதான சில காரணிகள் உள்ளன. அவற்றில் இயற்கையான கப்பற் துறைமுகம், மலாசாப் பொருட்கள் வியாபாரம் என்பவற்றை முதன்மையாக குறிப்பிட்டுக் காட்ட முடியும்.
1505 ஆம் ஆண்டில் போர்த்துக்கீசர் இலங்கைக்கு வருகை தரும்போது யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தின் அதிகாரத்தில் இருந்தவர் பரராஜசேகர் ஆவார். போர்த்துக்கேயர் தமது நிருவாகத்தின் பாதுகாப்புக்காக பல்வேறு பாதுகாப்பு முறைகளை பரீட்சித்துப் பார்த்துள்ளதோடு அதில் வேறு ஆக்கிரமிப்பாளர்கள் நெருங்க முடியாதவாறு உருவாக்கப்பட்ட யாழ்ப்பாணச் சுவர் போன்றவை மிக முக்கியமானதாகும். போர்த்துக்கீசர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அச் சிறப்பான பாதுகாப்பு நிர்மாணம் பின்னர் ஒல்லாந்தர்களால் புனரமைக்கப்பட்டு அந் நிர்மாணம் தொல்பொருளியல் நினைவுச் சின்னமாக்கப்பட்டது. யாழ்ப்பாணக் கோட்டை, ஊர்காவற்றுறை (Kytes) சிறிய கோட்டை போன்றன யாழ்ப்பாண தீபகற்பத்தில் ஏனைய தொல்பொருளியல் பெறுமதிவாய்ந்த இடம் பற்றியும் இந்நாட்டில் உள்ள சகல இனங்களைப் பிரதிநிதிப்படுத்துகின்ற பிரஜைகளுக்கும் வெளிநாட்டு மக்களுக்கும் இந்நாட்டு வடபுல மக்கள் விசேடமாக யாழ்ப்பாணம் பற்றி சரியான அறிவைப் பெற்றுக்கொள்ளக் கூடியவாறு மும்மொழிகளிலும் இந் நூல் தயாரிப்பதற்கு முயற்சிப்போம். பல இனங்கள் வாழும் நாட்டில் இனங்களுக்கிடையே ஒற்றுமையும் சகவாழ்வினையும் விருத்தி செய்வதற்கும் அது உதவும் என்பது எமது நம்பிக்கையாகும்.
கலாநிதி மாலினி டயஸ் சுனில் பண்டார கோரளகே எம்.வீ.ஜி. கல்ப அசங்க
PREFACE
The Jaffna Peninsula could be considered to epitomize the ultimate ethos of Hindu -Tamil culture in modern Sri Lanka. There are a few main reasons why the interests of Europeans towards the Jaffna Peninsula of Sri Lanka were focused. Of them, the existence of a natural seaport and the spice trade are considered predominant.
It is said that 1505 when the Portuguese took possession of Sri Lanka, the authority over Jaffna Peninsula was in the hands of a person by name Pararajasekaram. The Portuguese while experimenting on various security methodologies to safeguard their administration, the defenses they created by constructing the fortresses and other strongholds such as the Jaffna fort to stave off foreign invasions was undoubtedly the most effective. These excellent structures built by the Portuguese and at a later date improved by the Dutch distinctively became archaeological monuments. This publication is produced on a concept conveyed by Prof. Senarath Dissanayaka to give a description of the Jaffna Fort, the Kayts fortress and the other archaeological sites in the Jaffna peninsula in all three languages in order to disseminate to the citizens representing all the ethnicities of this country and to the global community, an unbiased portrayal of the North of the country, in particular, of Jaffna. It is hoped that in a country where people of diverse ethnicity live, this publication will assist in promoting peace between the different races and usher in reconciliation among them.
Dr. Malini Dias Sunil Bandara Koralage M.V. G. Kalpa Asanga

Additional information

Weight 0.5 kg

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “The Archaeological Heritage of Jaffna Peninsula | යාපනය අර්ධද්වීපයේ පුරාවිද්‍යා උරුමය | யாழ்ப்பாணத் தீபகற்பத்தின் தொல்பொருளியல் மரபுரிமை”

Your email address will not be published. Required fields are marked *