සිංහල සෙල්ලිපි වදන් අකාරාදිය – මහාචාර්ය සිරිමල් රණවැල්ල

රු1,500.00

ලක්දිව සෙල්ලිපි අධ්‍යනය කරනාා සෑම ‌කෙනෙක් ළඟම තිබිය යුතුම ‌‌පොතකි.

මෙම අකාරාදියෙහි කිසියම් සෙල්ලිපි වදනක අර්ථය මෙන්ම එය යෙදී තිබෙන අවස්ථා හා ස්ථාන මූලික පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ ඇසුරින් උපුටා දක්වා තිබීම විශේෂත්වයකි. පර්යේෂණයක් සාර්ථක වීම සඳහා පොම්පත් ගණනාවක් පෙරලා බලමින් තොරතුරු රැස් කළ යුතුව ඇත. මෙම සෙල්ලිපි අකාරාදිය පරිශීලනය කිරීමෙන් පොත් ගණනාවක් විමර්ශණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය එක් වරම මග හැරී යනු ඇතැයි අදහස් කරමි.

4 in stock

Description

ලක්දිව සෙල්ලිපි අධ්‍යනය කරනා සෑම ‌කෙනෙක් ළඟම තිබිය යුතුම ‌‌පොතකි.

ලක්දිව සෙල්ලිපි ආශ්‍රිත පර්යේෂණයන්හිදී ඒවා කියවීමට මෙන් ම ඊට අදාල නිරුක්ති, අර්ථ හුවා දැක්වීමට සිංහල මෙන්ම පාලී හා සංස්කෘත භාෂා දැනුම ද අත්‍යවශ්‍යය. එවැනි ප්‍රාචීන භාෂා දැනුමක් රහිතව වුවද පර්යේෂණ මට්ටම පවත්වා ගනිමින් නිරන්තරයෙන් අධ්‍යයනයන් කළ යුතුව තිබේ. ඒ සඳහා එවැනි විද්වතුන් හට මෙම කෘතිය එක්තරා දුරකට පිටුවහලක් වන්නේය.
මෙම අකාරාදියෙහි කිසියම් සෙල්ලිපි වදනක අර්ථය මෙන්ම එය යෙදී තිබෙන අවස්ථා හා ස්ථාන මූලික පර්යේෂණ ග්‍රන්ථ ඇසුරින් උපුටා දක්වා තිබීම විශේෂත්වයකි. පර්යේෂණයක් සාර්ථක වීම සඳහා පොම්පත් ගණනාවක් පෙරලා බලමින් තොරතුරු රැස් කළ යුතුව ඇත. මෙම සෙල්ලිපි අකාරාදිය පරිශීලනය කිරීමෙන් පොත් ගණනාවක් විමර්ශණය කිරීමේ අවශ්‍යතාවය එක් වරම මග හැරී යනු ඇතැයි අදහස් කරමි.
එමෙන්ම අප රට සෙල්ලිපි වලින් වැඩිම කොටසක් ඇත්තේ සිංහල භාෂාවෙනි. එහෙත් දැනට සෙල්ලිපි ගැන වැඩි වශයෙන්ම විමර්ශනයන් ප්‍රකාශයට පත් කර ඇත්තේ ඉංග්‍රීසියෙනි. එසේ සිදු කිරීමේ වරදක් නොදකිමි. කාලානුරූපව ද සාධාරණය. නූතන පර්යේෂකයින් අතුරින් ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගැන හසල දැනුම ඇත්තේ ඉතා අල්පය. පර්යේෂකයින්ට ඉංග්‍රීසි භාෂාව දැනුමෙහි ඌනතාවය නිසා පැන නගින අපහසුතාවයක් මෙම අකාරාදිය පරිශීලනයෙන් මග හැරී යනු ඇතැයි විශ්වාස කරමි. මහාචාර්ය රණවැල්ල වචනයේ පරිසමාප්ත අර්ථයෙන්ම වියතෙකි. එම වියකම ඔහු ලැබූ උපාධි සම්භාරයට සීමා නොවන්නේය. ඔහු කිසිවිටකත් පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේම්න්තුවේ නිලධාරියෙක් ද නොවීය. එහෙත් ඔහු වියතෙක් වුයේ, පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව හා විශ්ව විද්‍යාල ඇසුරින් ලැබූ දීර්ඝ කාලීන අත්දැකීම් තුළිනි. මෙ වැනි කෝෂ ග්‍රන්ථයක් සම්පාදනය කළ හැක්කේ එවැන්නෙකුට පමණි. අනෙක් අතට මෙතුමන් මෙම කෘතිය සම්පාදනයෙන් ශ්‍රී ලංකා පුරාවිද්‍යා ක්ෂේත්‍රයට ම සිදු කරන ලද්දේ ඉතා අගනා මෙහෙයකි. එබැවින් එතුමන් වෙත මා සහ මාගේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ස්තුතිය මේ සමග පිරිනමමි.
ආචාර්ය ඩබ්ලිව්. එච්. විජයපාල
පුරාවිද්‍යා අධ්‍යක්ෂ ජනරාල්

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “සිංහල සෙල්ලිපි වදන් අකාරාදිය – මහාචාර්ය සිරිමල් රණවැල්ල”

Your email address will not be published. Required fields are marked *